WhatsNew

平成26年度入学式が挙行されました。

平成26年4月4日(金)、平成26年度西武文理大学入学式が狭山市市民会館にて挙行されました。サービス経営学部入学生310名、3年次編入学生30名、看護学部入学生92名の合計432名の新入生が期待をむねに西武文理大学生としての一歩を踏み出しました。

140404_entrance_ceremony1.jpg 140404_entrance_ceremony2.jpg